צוות שריונית חסם עכו נהריה

אנואר כיאל - מנהל סניף עכו נהריה שריונית חסם

אנואר כיאל

מנהל הסניף

אליהו כהן - מנהל מכירות שריונית חסם

אליהו כהן

מנהל מכירות

ראני כיהל - שירות לקוחות שריונית חסם

ראני כיאל

שירות לקוחות